Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Ticari Elektronik İleti Metni

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİ

 

Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (RubikPara veya Şirket) olarak 6563 sayılı "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun", "Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik" ve sair ilgili mevzuat kapsamında, ticari elektronik iletiler hakkında sizleri bilgilendirmek ve ticari elektronik ileti onayınızı alarak ve sizlere bu şekilde ulaşarak, daha iyi hizmet sunmayı amaçlamaktayız.

1. Bilgilendirme Metni

Ticari elektronik ileti; telefon, elektronik posta, kısa mesaj, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade etmektedir. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla ya da İleti Yönetim Sistemi ("İYS") üzerinden alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı gönderide yer alan linke girerek ve İYS üzerinden her zaman reddedebilirsiniz.

2. Onay Metni

Tarafıma ait olan iletişim bilgileri üzerinden, tanıtım, reklam, satış, pazarlama, kutlama, temenni amaçlarıyla, RubikPara ve/veya gizlilik yükümlülüğü altında RubikPara'ya hizmet veren üçüncü kişiler tarafından, arama, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri iletişim kanallarıyla, veri, ses ve görüntü içerikli tanıtım, reklam, satış, pazarlama, kutlama, temenni ticari elektronik iletilerinin gönderilmesine açık onay verdiğimi ve dilediğim zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı kolay ve ücretsiz bir şekilde reddedebileceğime ilişkin net ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğimi, www.rubikpara.com üzerinden kabul ettiğimi, işbu onay metni ile beyan ve taahhüt ederim.

İşbu "Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Bilgilendirme ve Onay Metni" RubikPara Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.