HomeÇerez Politikası

Çerez Politikası

RUBİK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu İnternet Sitesi Çerez Politikası (“Çerez Politikası”), Veri Sorumlusu sıfatıyla Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Rubikpara) ait https://www.rubikpara.com internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaretiniz sırasında internet sitesi üzerinden otomatik olarak işlenecek kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişi olarak sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. İşbu metinde sitemizdeki çerezlerin kullanımına ilişkin açıklamalar ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

İnternet sitesindeki çerezler yoluyla Rubikpara tarafından işlenen kişisel verileriniz, internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amaçlarıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ilgili çerezin hizmetlerini sunan taraflarla paylaşılmaktadır; ancak kanunen gerekli olduğu hallerde yetkili kamu kurumlarıyla da paylaşılabilir. İşleme ve aktarıma ilişkin detaylı bilgilendirmeyi aşağıdaki aşağıda bulabilirsiniz.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, internet sitesini ziyaret ettiğiniz sırada tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların tanınmasını sağlar.

Kullanılan Çerezler Nelerdir?

İnternet sitesi içerisinde kullanılan çerezleri soldaki sekmeden görebilirsiniz.

Gerekli Çerezler

Ziyaretçilere www.rubikpara.com gezinme olanağı sağlayan isimsiz çerezler, özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişirler. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse www.rubikpara.com ‘un çeşitli bölümleri kullanılamaz.

Performans Çerezleri

Rubikpara web sitesini geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin www.rubikpara.com’u nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfalar, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının veya alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu türe bir örnek WebAnalytics çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez.

Fonksiyonellik Çerezleri

Rubikpara ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak www.rubikpara.com, her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir; Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi durumunda;

www.rubikpara.com ‘un bazı bölümleri kullanılamayabilir,

www.rubikpara.com ‘un sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir,

www.rubikpara.com ‘un tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir. Tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Hedef veya Reklam Çerezleri

Bu tür çerezler, Rubikpara’nın bilgisi doğrultusunda genellikle www.rubikpara.com ‘un reklam ağları tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

• İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek • Gösterilen reklam sayısını sınırlamak

• Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek

• Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Bu bilgileri soldaki sekmede bulabilirsiniz.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetilebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Internet Explorer

Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine tıklayın.

“Araçlar” düğmesine ve “İnternet seçenekleri”ne tıklayın.

“Gizlilik” sekmesine tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için “Ayarlar”ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve “Tamam” düğmesine tıklayın. https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies

Google Chrome

Bilgisayarınızda Chrome’u açın.

Sağ üstte “Diğer Ayarlar”ı tıklayın.

Altta “Gelişmiş”i tıklayın.

“Gizlilik ve güvenlik”in altında “İçerik Ayarları”nı tıklayın.

“Çerezler”i tıklayın.

“Tüm çerezler ve site verileri”nin altında “Web Sitesi”nin adını arayın.

Sitenin sağındaki “Kaldır” simgesini tıklayın

https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=tr&answer=95647

Mozilla Firefox

Firefox “Menü” düğmesine tıklayın ve “Seçenekler”i seçin.

“Gizlilik ve Güvenlik” panelini seçin ve “Geçmiş” bölümüne gidin.

Firefox ayarını “geçmiş için özel ayarları kullansın” olarak değiştirin.

“Çerezleri göster” düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.

“Arama” alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.

Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip “Seçilenleri sil” düğmesine tıklayın.

“Kapat” düğmesine tıklayarak “Çerezler” penceresini kapatın. Sonra da “about:preferences” sayfasını kapatın

http://support.mozilla.com/tr-TR/kb/Cookies

Safari

Safari > “Tercihler”i seçin.

“Gizlilik” öğesini tıklayın.

“Web Sitesi Verileri”ni tıklayın.

Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra “Sil” veya “Tümünü Sil”e tıklayın.

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Opera

Opera >”Tercihler”i seçin.

“Gizlilik öğesi”ni tıklayın.

“Web Sitesi Verileri”ni tıklayın.

Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra ”Sil” veya “Tümünü Sil”e tıklayın.

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamında aşağıda listeli haklara sahiptirler:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Listede yer alan hususlara ilişkin tüm taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak Rubikpara’ya iletebilirsiniz.

Bu metin, 27/02/2023 tarihinde güncellenmiş olup, beyanın Rubikpara tarafından kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek, internet sitesi aracılığı ile ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.

  • Kurumsal
  • Sanal Pos
  • Fiziki Pos
  • Dijital Cüzdan